Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_delete_{$this->taxonomy} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "rest_delete_{$this->taxonomy}", $term, $response, $request )
Parametry: (3)
  • (WP_Term) $term The deleted term.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Response) $response The response data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The request sent to the API.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a single term is deleted via the REST API.

The dynamic portion of the hook name, $this->taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

do_action( "rest_delete_{$this->taxonomy}", $term, $response, $request );