Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.redirect_network_admin_request ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'redirect_network_admin_request', $redirect_network_admin_request )
Parametry:
  • (bool) $redirect_network_admin_request Whether the request should be redirected.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to redirect the request to the Network Admin.

Źródło

$redirect_network_admin_request = apply_filters( 'redirect_network_admin_request', $redirect_network_admin_request );