Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.protected_title_format ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'protected_title_format', __( 'Protected: %s' )
Parametry: (2)
  • (string) $prepend Text displayed before the post title. Default 'Protected: %s'.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Current post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the text prepended to the post title for protected posts.

The filter is only applied on the front end.

Źródło

$protected_title_format = apply_filters( 'protected_title_format', __( 'Protected: %s' ), $post );