Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_protected_meta ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'is_protected_meta', $protected, $meta_key, $meta_type )
Parametry: (3)
  • (bool) $protected Whether the key is considered protected.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key Meta key.
    Wymagane: Tak
  • (string|null) $meta_type Type of object metadata is for (e.g., comment, post, term, or user).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether a meta key is considered protected.

Źródło

return apply_filters( 'is_protected_meta', $protected, $meta_key, $meta_type );