Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_preprocess_comment ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_preprocess_comment', $prepared_comment, $request )
Parametry: (2)
  • (array) $prepared_comment The prepared comment data for `wp_insert_comment`.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The current request.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a comment after it is prepared for the database.

Allows modification of the comment right after it is prepared for the database.

Źródło

return apply_filters( 'rest_preprocess_comment', $prepared_comment, $request );