Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.preprocess_comment ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'preprocess_comment', $commentdata )
Parametry:
  • (array) $commentdata Comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a comment's data before it is sanitized and inserted into the database.

Źródło

$commentdata = apply_filters( 'preprocess_comment', $commentdata );