Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_approved_comments ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_approved_comments ( $post_id, $args = array() )
Parametry: (2)
 • (int) $post_id The ID of the post.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args Optional. See WP_Comment_Query::__construct() for information on accepted arguments.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Powrót:
 • (int|array) $comments The approved comments, or number of comments if `$count` argument is true.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.1.0

Retrieve the approved comments for post $post_id.Źródło

function get_approved_comments( $post_id, $args = array() ) {
	if ( ! $post_id ) {
		return array();
	}

	$defaults  = array(
		'status' => 1,
		'post_id' => $post_id,
		'order'  => 'ASC',
	);
	$parsed_args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$query = new WP_Comment_Query;
	return $query->query( $parsed_args );
}