Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.privacy_on_link_text ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'privacy_on_link_text', __( 'Search Engines Discouraged' )
Parametry:
  • (string) $content Default text.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the link label for the 'Search Engines Discouraged' message displayed in the 'At a Glance' dashboard widget.

Prior to 3.8.0, the widget was named 'Right Now'.

Źródło

$content    = apply_filters( 'privacy_on_link_text', __( 'Search Engines Discouraged' ) );