Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.privacy_ping_filter ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
privacy_ping_filter ( $sites )
Parametry:
  • (mixed) $sites Will return if blog is public, will not return if not public.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed) Empty string if blog is not public, returns $sites, if site is public.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether blog is public before returning sites.Źródło

function privacy_ping_filter( $sites ) {
	if ( '0' != get_option( 'blog_public' ) ) {
		return $sites;
	} else {
		return '';
	}
}