Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

return apply_filters( "parent_post_rel_link", $link );