Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.override_unload_textdomain ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'override_unload_textdomain', false, $domain )
Parametry: (2)
  • (bool) $override Whether to override the text domain unloading. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to override the text domain unloading.

Źródło

$plugin_override = apply_filters( 'override_unload_textdomain', false, $domain );