Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.override_post_lock ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'override_post_lock', true, $post, $user )
Parametry: (3)
  • (bool) $override Whether to allow overriding post locks. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to allow the post lock to be overridden.

Returning a falsey value to the filter will disable the ability to override the post lock.

Źródło

$override = apply_filters( 'override_post_lock', true, $post, $user );