Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._save_post_hook ›

Od2.3.0
Przestarzały3.5.0
_save_post_hook ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback formerly fired on the save_post hook. No longer needed.Źródło

function _save_post_hook() {}