Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_admin_edit_{$action} ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( "network_admin_edit_{$action}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires the requested handler action.

The dynamic portion of the hook name, $action, refers to the name of the requested action derived from the GET request.

Źródło

do_action( "network_admin_edit_{$action}" );