wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.metadata_lazyloader_queued_objects › Działania WordPress Hooks

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'metadata_lazyloader_queued_objects', $object_ids, $object_type, $this )
Parametry: (3)
  • (array) $object_ids Array of object IDs.
    Wymagane: Tak
  • (string) $object_type Type of object being queued.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Metadata_Lazyloader) $lazyloader The lazy-loader object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after objects are added to the metadata lazy-load queue.

Powiązane Hooks: wp_get_nav_menu_object

Źródło

do_action( 'metadata_lazyloader_queued_objects', $object_ids, $object_type, $this );