Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_save_pre ›

Od2.9.0
Przestarzały
apply_filters( 'image_save_pre', $image, $attachment_id )
Parametry: (2)
  • (resource) $image Image resource to be streamed.
    Wymagane: Tak
  • (int) $attachment_id The attachment post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the GD image resource to be streamed to the browser.

Źródło

$image = apply_filters( 'image_save_pre', $image, $attachment_id );