Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_option_{$option} ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "get_user_option_{$option}", $result, $option, $user )
Parametry: (3)
  • (mixed) $result Value for the user's option.
    Wymagane: Tak
  • (string) $option Name of the option being retrieved.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user WP_User object of the user whose option is being retrieved.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a specific user option value.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the user option name.

Źródło

return apply_filters( "get_user_option_{$option}", $result, $option, $user );