Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_update_option_{$option} ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "pre_update_option_{$option}", $value, $old_value, $option )
Parametry: (3)
  • (mixed) $value The new, unserialized option value.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $old_value The old option value.
    Wymagane: Tak
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a specific option before its value is (maybe) serialized and updated.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the option name.

Źródło

$value = apply_filters( "pre_update_option_{$option}", $value, $old_value, $option );