Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.export_wp ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'export_wp', $args )
Parametry:
  • (array) $args An array of export arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the beginning of an export, before any headers are sent.

Źródło

do_action( 'export_wp', $args );