Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.start_wp ›

Od1.0.1
Przestarzały1.5.0
start_wp ( Brak parametrów )
Linki:
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets up the WordPress Loop.

Use The Loop instead.Źródło

function start_wp() {
	global $wp_query;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '1.5.0', __('new WordPress Loop') );

	// Since the old style loop is being used, advance the query iterator here.
	$wp_query->next_post();

	setup_postdata( get_post() );
}