Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.enable_post_by_email_configuration ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'enable_post_by_email_configuration', true )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/options.php

Źródło

if ( ! apply_filters( 'enable_post_by_email_configuration', true ) ) {