Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.deleted_{$meta_type}meta ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( "deleted_{$meta_type}meta", $meta_id )
Parametry:
  • (int) $meta_ids Deleted metadata entry ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after deleting post or comment metadata of a specific type.

The dynamic portion of the hook, $meta_type, refers to the meta object type (post or comment).

Źródło

do_action( "deleted_{$meta_type}meta", $meta_id );