Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.deleted_{$meta_type}_meta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( "deleted_{$meta_type}_meta", $meta_ids, $object_id, $meta_key, $_meta_value )
Parametry: (4)
 • (array) $meta_ids An array of deleted metadata entry IDs.
  Wymagane: Tak
 • (int) $object_id Object ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Meta key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $_meta_value Meta value.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after deleting metadata of a specific type.

The dynamic portion of the hook name, $meta_type, refers to the meta object type (comment, post, term, or user).

Źródło

do_action( "deleted_{$meta_type}_meta", $meta_ids, $object_id, $meta_key, $_meta_value );