Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_post ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'delete_post', $postid )
Parametry:
  • (int) $postid Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before a post is deleted from the database.

Źródło

do_action( 'delete_post', $postid );