Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_delete_post ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_delete_post', $postid )
Parametry:
  • (int) $postid Post ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_delete_post()
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a post is deleted, at the conclusion of wp_delete_post().

Źródło

do_action( 'after_delete_post', $postid );