Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_panel_active ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_panel_active', $active, $panel )
Parametry: (2)
  • (bool) $active Whether the Customizer panel is active.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Customize_Panel) $panel WP_Customize_Panel instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters response of WP_Customize_Panel::active().

Źródło

$active = apply_filters( 'customize_panel_active', $active, $panel );