Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_control_active ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_control_active', $active, $control )
Parametry: (2)
  • (bool) $active Whether the Customizer control is active.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Customize_Control) $control WP_Customize_Control instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters response of WP_Customize_Control::active().

Źródło

$active = apply_filters( 'customize_control_active', $active, $control );