Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_controls_init ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'customize_controls_init' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when Customizer controls are initialized, before scripts are enqueued.

Źródło

do_action( 'customize_controls_init' );