Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_loop_start ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_loop_start' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once the comment loop is started.

Źródło

do_action( 'comment_loop_start' );