Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_url ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'clean_url', $good_protocol_url, $original_url, $_context )
Parametry: (3)
  • (string) $good_protocol_url The cleaned URL to be returned.
    Wymagane: Tak
  • (string) $original_url The URL prior to cleaning.
    Wymagane: Tak
  • (string) $_context If 'display', replace ampersands and single quotes only.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a string cleaned and escaped for output as a URL.

Źródło

return apply_filters( 'clean_url', $good_protocol_url, $original_url, $_context );