Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.includes_url ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'includes_url', $url, $path )
Parametry: (2)
  • (string) $url The complete URL to the includes directory including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the URL to the wp-includes directory. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL to the includes directory.

Źródło

return apply_filters( 'includes_url', $url, $path );