Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.includes_url ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
includes_url ( $path = '', $scheme = null )
Parametry: (2)
 • (string) $path Optional. Path relative to the includes URL. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $scheme Optional. Scheme to give the includes URL context. Accepts 'http', 'https', or 'relative'. Default null.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (string) Includes URL link with optional path appended.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the URL to the includes directory.Źródło

function includes_url( $path = '', $scheme = null ) {
	$url = site_url( '/' . WPINC . '/', $scheme );

	if ( $path && is_string( $path ) ) {
		$url .= ltrim( $path, '/' );
	}

	/**
	 * Filters the URL to the includes directory.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param string $url The complete URL to the includes directory including scheme and path.
	 * @param string $path Path relative to the URL to the wp-includes directory. Blank string
	 *           if no path is specified.
	 */
	return apply_filters( 'includes_url', $url, $path );
}