Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.body_class ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'body_class', $classes, $class )
Parametry: (2)
  • (string[]) $classes An array of body class names.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $class An array of additional class names added to the body.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of CSS body class names for the current post or page.

Źródło

$classes = apply_filters( 'body_class', $classes, $class );