Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_class ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_class', $classes, $class, $comment->comment_ID, $comment, $post_id )
Parametry: (5)
 • (string[]) $classes An array of comment classes.
  Wymagane: Tak
 • (string) $class A comma-separated list of additional classes added to the list.
  Wymagane: Tak
 • (int) $comment_id The comment id.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Comment) $comment The comment object.
  Wymagane: Tak
 • (int|WP_Post) $post_id The post ID or WP_Post object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned CSS classes for the current comment.

Źródło

return apply_filters( 'comment_class', $classes, $class, $comment->comment_ID, $comment, $post_id );