Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allow_minor_auto_core_updates ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allow_minor_auto_core_updates', $upgrade_minor )
Parametry:
  • (bool) $upgrade_minor Whether to enable minor automatic core updates.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to enable minor automatic core updates.

Źródło

return apply_filters( 'allow_minor_auto_core_updates', $upgrade_minor );