Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allow_major_auto_core_updates ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allow_major_auto_core_updates', $upgrade_major )
Parametry:
  • (bool) $upgrade_major Whether to enable major automatic core updates.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to enable major automatic core updates.

Źródło

return apply_filters( 'allow_major_auto_core_updates', $upgrade_major );