Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.auto_core_update_send_email ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'auto_core_update_send_email', true, $type, $core_update, $result )
Parametry: (4)
 • (bool) $send Whether to send the email. Default true.
  Wymagane: Tak
 • (string) $type The type of email to send. Can be one of 'success', 'fail', 'critical'.
  Wymagane: Tak
 • (object) $core_update The update offer that was attempted.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $result The result for the core update. Can be WP_Error.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to send an email following an automatic background core update.

Źródło

if ( 'manual' !== $type && ! apply_filters( 'auto_core_update_send_email', true, $type, $core_update, $result ) ) {