Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_dismiss_core_update ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_dismiss_core_update ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Dismiss a core update.Źródło

function do_dismiss_core_update() {
	$version = isset( $_POST['version'] ) ? $_POST['version'] : false;
	$locale  = isset( $_POST['locale'] ) ? $_POST['locale'] : 'en_US';
	$update  = find_core_update( $version, $locale );
	if ( ! $update ) {
		return;
	}
	dismiss_core_update( $update );
	wp_redirect( wp_nonce_url( 'update-core.php?action=upgrade-core', 'upgrade-core' ) );
	exit;
}