Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/update-core.php ›

Funkcje9
Update Core administration panel.


Function Short description
core_upgrade_preambleDisplay upgrade WordPress for downloading latest or upgrading automatically form.
dismissed_updates-
do_core_upgradeUpgrade WordPress core display.
do_dismiss_core_update-
do_undismiss_core_update-
list_core_update-
list_plugin_updatesDisplay the upgrade plugins form.
list_theme_updates-
list_translation_updates-