Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.{$adjacent}_post_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "{$adjacent}_post_rel_link", $link )
Parametry:
  • (string) $link The relational link.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the adjacent post relational link.

The dynamic portion of the hook name, $adjacent, refers to the type of adjacency, 'next' or 'previous'.

Źródło

return apply_filters( "{$adjacent}_post_rel_link", $link );