wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/schema.php › WordPress File

Funkcje15
WordPress Administration Scheme API


Function Short description
install_networkInstall Network.
populate_networkPopulate network settings.
populate_network_metaCreates WordPress network meta and sets the default values.
populate_optionsCreate WordPress options and set the default values.
populate_rolesExecute WordPress role creation for the various WordPress versions.
populate_roles_160Create the roles for WordPress 2.0
populate_roles_210Create and modify WordPress roles for WordPress 2.1.
populate_roles_230Create and modify WordPress roles for WordPress 2.3.
populate_roles_250Create and modify WordPress roles for WordPress 2.5.
populate_roles_260Create and modify WordPress roles for WordPress 2.6.
populate_roles_270Create and modify WordPress roles for WordPress 2.7.
populate_roles_280Create and modify WordPress roles for WordPress 2.8.
populate_roles_300Create and modify WordPress roles for WordPress 3.0.
populate_site_metaCreates WordPress site meta and sets the default values.
wp_get_db_schemaRetrieve the SQL for creating database tables.