Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.populate_roles_270 ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
populate_roles_270 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Create and modify WordPress roles for WordPress 2.7.Źródło

function populate_roles_270() {
	$role = get_role( 'administrator' );

	if ( ! empty( $role ) ) {
		$role->add_cap( 'install_plugins' );
		$role->add_cap( 'update_themes' );
	}
}