Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.populate_roles_230 ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
populate_roles_230 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Create and modify WordPress roles for WordPress 2.3.Źródło

function populate_roles_230() {
	$role = get_role( 'administrator' );

	if ( ! empty( $role ) ) {
		$role->add_cap( 'unfiltered_upload' );
	}
}