wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.populate_roles_300 › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
populate_roles_300 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Create and modify WordPress roles for WordPress 3.0.Źródło

function populate_roles_300() {
	$role = get_role( 'administrator' );

	if ( ! empty( $role ) ) {
		$role->add_cap( 'update_core' );
		$role->add_cap( 'list_users' );
		$role->add_cap( 'remove_users' );
		$role->add_cap( 'promote_users' );
		$role->add_cap( 'edit_theme_options' );
		$role->add_cap( 'delete_themes' );
		$role->add_cap( 'export' );
	}
}