Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.install_network ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
install_network ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Install Network.Źródło

function install_network() {
		if ( ! defined( 'WP_INSTALLING_NETWORK' ) ) {
			define( 'WP_INSTALLING_NETWORK', true );
		}

		dbDelta( wp_get_db_schema( 'global' ) );
	}
endif;