Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_video_shortcode ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_video_shortcode', $output, $atts, $video, $post_id, $library )
Parametry: (5)
 • (string) $output Video shortcode HTML output.
  Wymagane: Tak
 • (array) $atts Array of video shortcode attributes.
  Wymagane: Tak
 • (string) $video Video file.
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $library Media library used for the video shortcode.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the output of the video shortcode.

Źródło

return apply_filters( 'wp_video_shortcode', $output, $atts, $video, $post_id, $library );