Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

if ( isset( $last_revision ) && apply_filters( 'wp_save_post_revision_check_for_changes', true, $last_revision, $post ) ) {