Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_safe_redirect_fallback ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_safe_redirect_fallback', admin_url()
Parametry: (2)
  • (string) $fallback_url The fallback URL to use by default.
    Wymagane: Tak
  • (int) $status The HTTP response status code to use.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the redirect fallback URL for when the provided redirect is not safe (local).

Źródło

$location = wp_validate_redirect( $location, apply_filters( 'wp_safe_redirect_fallback', admin_url(), $status ) );