Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_post_revision_title_expanded ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_post_revision_title_expanded', $revision_date_author, $revision, $link )
Parametry: (3)
  • (string) $revision_date_author The formatted string.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $revision The revision object.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $link Whether to link to the revisions page, as passed into wp_post_revision_title_expanded().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the formatted author and date for a revision.

Źródło

return apply_filters( 'wp_post_revision_title_expanded', $revision_date_author, $revision, $link );