Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_list_categories ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_list_categories', $output, $args )
Parametry: (2)
  • (string) $output HTML output.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of taxonomy-listing arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML output of a taxonomy list.

Źródło

$html = apply_filters( 'wp_list_categories', $output, $args );